W dniu 31.12.2014 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Ozorków – Beneficjentem została zawarta umowa o dofinansowanie zadania: „Ochrona Środowiska – Ochroną Człowieka” – program edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Leśmierzu do kwoty 20 000,00 zł .     Łączne koszty zadania to kwota 22 236,00 zł .

 

             Planowany do uzyskania efekt ekologiczny to wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 184 uczniów Zespołu Szkół  w Leśmierzu.

 

 

Zadanie „Ochrona Środowiska – Ochroną Człowieka” – program edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Leśmierzu dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

www.zainwestujwekologie.pl