Zakup:

· Pracowni komputerowej w  2004 roku;

· Internetowego Centrum Informacji  Multimedialnej w 2005 roku;

· Pracowni komputerowej w 2007 roku;

· Internetowego Centrum Informacji  Multimedialnej w 2007 roku;

był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego